Dask Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, …